домаВестиОСВЕТУВАЊЕ НА ХРАМОТ „ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО" ВО С. ДОЛНО СОЊЕ

ОСВЕТУВАЊЕ НА ХРАМОТ „ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” ВО С. ДОЛНО СОЊЕ

АРХИЕПИСКОПОТ ИМ ДОДЕЛИ ПРИЗНАНИЈА НА ЗАСЛУЖНИТЕ ЗА ИЗГРАДБАТА

Беше 16 јуни

00:04:04

Ден 16 јуни 2024

00:01:17

Беше 15 јуни

00:08:54

Ден 15 јуни 2024

00:01:17