домаВЕЧЕР СО СЛОБОДАН ТОМИЌВЕЧЕР СО СЛОБОДАН ТОМИЌ - Н.Е. Робин О' Нил

ВЕЧЕР СО СЛОБОДАН ТОМИЌ – Н.Е. Робин О’ Нил

ВЕЧЕР СО СЛОБОДАН ТОМИЌ

Гостин: Н.Е. Робин О’ Нил – прв медијатор во грчко-македонскиот спор

Guest: H.E. Robin O’Neill – the first mediator in the Greek-Macedonian name dispute

Тема: Македонија -борба за национални интереси!

TOPIC: Macedonia – fight for the national interests! Превод: Жан Станоевски

Беше 16 јуни

00:04:04

Ден 16 јуни 2024

00:01:17

Беше 15 јуни

00:08:54

Ден 15 јуни 2024

00:01:17