домаСИНТЕЗАСИНТЕЗА - Борко Наумовски

СИНТЕЗА – Борко Наумовски

СИНТЕЗА со Влатко Стојковски

Гостин: м-р Борко Наумовски, спортски психолог и светски патник

Беше 16 јуни

00:04:04

Ден 16 јуни 2024

00:01:17

Беше 15 јуни

00:08:54

Ден 15 јуни 2024

00:01:17